Monitoring zbiorników wodnych

Sprawdź pomiary

Zastosowane rozwiązanie

Rozwiązania oparte na technologii IoT (Internet of Things) w istotny sposób pomagają w zarządzaniu gospodarką wodną. W ramach działalności T IoT LAB na terenie Arboretum SGGW zainstalowaliśmy urządzenia umożliwiające pomiar przepływu wody, monitorowanie poziomu wód w zbiornikach, a nawet zdalne regulowanie przepływu wody. Bieżące mierzenie parametrów umożliwia reagowanie na ewentualne zmiany np. niebezpieczne wahania poziomu wody w zbiorniku oraz podejmowanie trafnych decyzji. Pomiar przepływu wody pozwala na bieżące monitorowanie zużycia wody oraz umożliwia jej efektywne wykorzystanie, zwłaszcza dzięki zautomatyzowaniu tego procesu za pomocą specjalnych zaworów, które regulują przepływ wody w sposób automatyczny.

W kontekście zbiorników wodnych niezwykle istotne jest także monitorowanie jakości wody, co ma wpływ zarówno na organizmy żyjące w danym środowisku wodnym, jak i na cały ekosystem otaczający zbiornik. Stały monitoring parametrów takich jak: stężenie zawiesiny (zmętnienie), rozpuszczony tlen, temperatura, przewodność, pH czy wybrane związki chemiczne umożliwia wczesne wykrywanie potencjalnych zagrożeń i dbanie o jakość wód.

Wyniki pomiarów w dłuższym okresie

Galeria