POMIAR PARAMETRÓW GLEBY

Sprawdź pomiary

Zastosowane rozwiązanie

Wszyscy wiemy, że żyzna gleba, odpowiednie nawodnienie i właściwe nasłonecznienie wpływają na jakość upraw. Istnieje jednak wiele dodatkowych parametrów, których analiza może być pomocna w opracowaniu działań służących ochronie i poprawie wzrostu roślin. Mierzymy je w naszym nowoczesnym laboratorium T IoT LAB.

Temperatura gruntu opisuje ciepłotę gleby na określonej głębokości i umożliwia ustalenie, ile ciepła ziemia wchłonęła i oddała do atmosfery. Wpływa ona na różnorodne fizyczne, chemiczne i biologiczne procesy w glebie. Reguluje między innymi procesy spoczynku i kiełkowania nasion, wchodu siewek oraz wzrostu i rozwoju nadziemnych i podziemnych części roślin. Obserwacja temperatury gleby pozwala na wybór idealnego momentu siewów oraz dobór odpowiedniej gleby do rodzaju roślin.

Kolejny parametr, który jest mierzony w ramach T IoT LAB, to wilgotność gleby. Określa ona ilość wody zawartej w glebie w stosunku do jej całkowitej objętości. Monitoring wilgotności gruntu to nie tylko kwestia zapewnienia odpowiednich warunków wzrostu roślin. Pozwala to na efektywne zarządzanie nawodnieniem i oszczędne wykorzystywanie zasobów wodnych.

Zastosowana w T IoT LAB technologia może stanowić potężne narzędzie w arsenale ogrodników i rolników. Dostęp do rzetelnych i pełnych danych w czasie rzeczywistym daje możliwość szybkiego reagowania na zmieniające się warunki środowiska. Dzięki temu można zapewnić optymalne warunki wzrostu dla roślin i zwiększyć efektywność produkcji rolniczej.

Wyniki pomiarów w dłuższym okresie

Galeria