ZLICZANIE ODWIEDZAJĄCYCH
I MONITORING ZAJĘTOŚCI MIEJSC PARKINGOWYCH

Sprawdź pomiaryZastosowane rozwiązanie

W ramach T IoT LAB nie tylko monitorujemy parametry środowiskowe. Wprowadziliśmy też rozwiązania umożliwiające gromadzenie danych dotyczących liczby osób odwiedzających Arboretum SGGW. Przy głównej bramie została zainstalowana kamera, która rejestruje pojazdy i osoby wchodzące na teren parku. Dzięki tym danym władze Arboretum zyskują pełny obraz tego, jak kształtuje się ruch odwiedzających w ciągu roku. Ponadto, odwiedzający otrzymują aktualne informacje na temat dostępności miejsc parkingowych.

Wyniki pomiarów w dłuższym okresieGaleria