MONITORING POPULACJI BIELIKÓW

Trasy ptaków

Zastosowane rozwiązanie

W ramach T IoT LAB bieliki zamieszkujące teren Arboretum SGGW zostały wyposażone w specjalne urządzenia (loggery GPS-GSM), które umożliwiają śledzenie ich pozycji*. Dzięki temu pozyskujemy wiedzę na temat zwyczajów ptaków, miejsc ich koczowań i tras migracyjnych. To z kolei pozwala nam oraz naukowcom na coraz głębsze zrozumienie zwyczajów tych ptaków. Na podstawie zebranych danych można określić m.in. ich zdolności do przelotów w ciągu jednego dnia czy terenów, na których szukają pożywienia.

Informacje pozyskiwane w ramach T IoT LAB mogą w znaczący sposób przyczynić się do poszerzania wiedzy o tym gatunku i wpłynąć na jeszcze efektywniejszą ochronę tych niesamowitych ptaków.

Na mapie możecie obserwować pozycje i przeloty bielików. W trosce o ich bezpieczeństwo lokalizacja jest wyświetlana z niewielkim opóźnieniem.

* Urządzenia monitorujące nie stwarzają żadnego ryzyka dla ptaków.

Galeria